Dołącz do nas

Jak w 8 krokach dołączyć do stowarzyszenia Professional Piercers Poland?

 1. Zapoznaj się ze Statutem (pobierz), Wymaganiami dla nowych członków oraz Wytycznymi dotyczącymi skreślania z listy członków stowarzyszenia.
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy o nazwie Deklaracja Członkowska. Wydrukuj go wraz ze wszystkimi załącznikami i wypełnij drukowanymi literami.
 3. Sprawdź listę dodatkowych załączników i przygotuj wszystkie zgodnie z opisem.
 4. Skontaktuj się z trojgiem Członków Stowarzyszenia (w tym przynajmniej jednym członkiem-założycielem), którzy poprą Twoją kandydaturę – opisz im swoje doświadczenie i przedstaw portfolio. Poproś, aby wybrane osoby pisemnie potwierdziły swoje poparcie dla Twojej kandydatury.
 5. Dokonaj darowizny w wysokości 100zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
  Professional Piercers Poland
  Krańcowa 16, 87-300 Brodnica
  Nr konta (mBank): 02 1140 2004 0000 3102 7866 1878
  W tytule wpisz: „Darowizna, [Twoje imię i nazwisko]".Nie wpisuj w tytule żadnych dodatkowych informacji.

  Darowizna na rzecz Stowarzyszenia stanowi formę wpisowego, niezbędnego do rozpatrzenia Twojej deklaracji i jest bezzwrotna niezależnie od decyzji podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia. Potwierdzenie dokonania darowizny dołącz do formularza zgłoszeniowego jako załącznik.

 6. Zeskanuj wypełnione dokumenty i upewnij się, że wszystkie załączniki masz w formie papierowej i elektronicznej.
 7. Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wyślij jednocześnie na adres mailowy kontakt@propiercers.pl, w tytule wiadomości wpisując:„Deklaracja Członkowska, [Twoje imię i nazwisko]” oraz na adres pocztowy (za potwierdzeniem odbioru):
  Professional Piercers Poland
  Krańcowa 16, 87-300 Brodnica
 8. Czekaj na maila zwrotnego od Zarządu Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Zarząd ma obowiązek podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia kandydatury potencjalnego członka w ciągu 30 dni od daty otrzymania drogą pocztową kompletu dokumentów.

O decyzji dotyczącej Twojej kandydatury (wraz z jej uzasadnieniem) zostaniesz poinformowany drogą mailową. W przypadku ewentualnego odrzucenia Twojego wniosku możesz w ciągu 30 dni odwołać się od decyzji Zarządu, dokumentując jednocześnie skorygowanie błędów i niedociągnięć stanowiących podstawę odrzucenia kandydatury.

Uwaga! Każdy członek Stowarzyszenia Professional Piercers Poland zobowiązany jest do opłacania składki rocznej w wysokości 200zł, płatnej do końca pierwszego kwartału danego roku. Nowoprzyjęci członkowie zobowiązani są do uiszczenia składki w przeciągu miesiąca od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.

Join the group: facebook.com/groups/rekrutacjaPPP

Dokumenty do pobrania

Statut Professional Piercers Poland (.pdf)Deklaracja członkowska (.pdf)Lista dodatkowych załączników do deklaracji członkowskiej (.pdf)Oświadczenie o miejscu pracy (.pdf)Wymagania dla kandydatów na członków stowarzyszenia PPP (.pdf)Regulamin skreślania osób z listy członków stowarzyszenia (.pdf)