Dołącz do nas

Jesteś piercerem? Dołącz do nas!

 1. Zapoznaj się ze Statutem (pobierz), Wymaganiami dla nowych członków oraz Wytycznymi dotyczącymi skreślania z listy członków stowarzyszenia.
 2. Pobierz formularz zgłoszeniowy o nazwie Deklaracja Członkowska. Wydrukuj go wraz ze wszystkimi załącznikami i wypełnij drukowanymi literami.
 3. Sprawdź listę dodatkowych załączników i przygotuj wszystkie zgodnie z opisem.
 4. Skontaktuj się z trojgiem Członków Stowarzyszenia (w tym przynajmniej dwoma członkami-założycielami), którzy poprą Twoją kandydaturę – opisz im swoje doświadczenie i przedstaw portfolio. Poproś, aby wybrane osoby pisemnie potwierdziły swoje poparcie dla Twojej kandydatury.
 5. Dokonaj darowizny w wysokości 100zł na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
  Professional Piercers Poland
  Krańcowa 16, 87-300 Brodnica
  Nr konta (mBank): 02 1140 2004 0000 3102 7866 1878
  W tytule wpisz: „Darowizna, [Twoje imię i nazwisko]".Nie wpisuj w tytule żadnych dodatkowych informacji.

  Darowizna na rzecz Stowarzyszenia stanowi formę wpisowego, niezbędnego do rozpatrzenia Twojej deklaracji i jest bezzwrotna niezależnie od decyzji podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia. Potwierdzenie dokonania darowizny dołącz do formularza zgłoszeniowego jako załącznik.

 6. Zeskanuj deklarację członkowską oraz poparcie od trzech członków stowarzyszenia.
 7. Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów wyślij na adres mailowy kontakt@propiercers.pl, w tytule wiadomości wpisując:„Deklaracja Członkowska, [Twoje imię i nazwisko]”. Ponadto, oryginały deklaracji członkowskiej oraz poparcia członków stowarzyszenia wyślij na adres pocztowy (za potwierdzeniem odbioru):
  Beata Kwaśniewska
  Professional Piercers Poland
  UL. Norwida 13/U1
  80-280 Gdańsk
 8. Czekaj na maila zwrotnego od Zarządu Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Zarząd ma obowiązek podjęcia decyzji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia kandydatury potencjalnego członka w ciągu 30 dni od daty otrzymania drogą pocztową kompletu dokumentów.

O decyzji dotyczącej Twojej kandydatury (wraz z jej uzasadnieniem) zostaniesz poinformowany drogą mailową. W przypadku ewentualnego odrzucenia Twojego wniosku możesz w ciągu 30 dni odwołać się od decyzji Zarządu, dokumentując jednocześnie skorygowanie błędów i niedociągnięć stanowiących podstawę odrzucenia kandydatury.

Uwaga! Każdy członek Stowarzyszenia Professional Piercers Poland zobowiązany jest do opłacania składki rocznej w wysokości 200zł, płatnej do końca pierwszego kwartału danego roku. Nowoprzyjęci członkowie zobowiązani są do uiszczenia składki w przeciągu miesiąca od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.

Dołącz do grupy: facebook.com/groups/rekrutacjaPPP

Dokumenty do pobrania

Statut Professional Piercers Poland (.pdf)Deklaracja członkowska (.pdf)Lista dodatkowych załączników do deklaracji członkowskiej (.pdf)Załącznik do deklaracji (.pdf)Wymagania dla kandydatów na członków stowarzyszenia PPP (.pdf)Regulamin skreślania osób z listy członków stowarzyszenia (.pdf)

Jesteś właścicielem studia tatuażu/piercingu, a Twój piercer jest (lub chce zostać) członkiem stowarzyszenia? Dołącz do nas i zostań członkiem wspierającym PPP!

Aby móc zaistnieć w szerszej świadomości naszych odbiorców, postanowiliśmy zwrócić się do właścicieli studiów tatuażu, w których pracują członkowie Professional Piercers Poland z propozycją współpracy. Wierzymy, że poniższa oferta przyniesie wymierne korzyści zarówno Państwu, jak i naszemu Stowarzyszeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą. ( Propozycja współpracy (.pdf))

W celu dołączenia do Stowarzyszenia jako członek wspierający należy wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na adres mailowy kontakt@propiercers.pl, w tytule wiadomości wpisując „Deklaracja Członkowska, [nazwa firmy]”. Ponadto, oryginał deklaracji członkowskiej należy wysłać na adres pocztowy:

Beata Kwaśniewska
Professional Piercers Poland
UL. Norwida 13/U1
80-280 Gdańsk

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członkowska - członek wspierający (.pdf)Regulamin członka wspierającego (.pdf)